Quảng cáo từ khoá Google

Bạn không có nhiều thời gian, không biết quảng cáo online như thế nào? Bạn hãy sử dụng quảng cáo google trọn gói, với hình thức này quảng cáo của bạn sẽ:

* Hiển thị trên Google 24h/24h

* Không giới hạn về Số Lượng Click Chuột

* Không giới hạn về Số Lần Hiển Thị

Bạn chỉ cần cung cấp cho chúng tôi các nôi dung sau:

1. Tên Website mà bạn muốn quảng cáo.

2. Danh sách Từ khóa bạn muốn quảng cáo:

- Từ khóa là từ liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp / công ty bạn.

- Hoặc chúng tôi có thể tư vấn và kiểm tra từ khóa quảng cáo google để tìm ra những từ khóa có lượng tìm kiếm tốt hiệu quả cho bạn.

Bạn đã sẳn sàng kinh doanh trên internet ?
Chúng tôi có thể là đối tác mà bạn tìm kiếm.
Hãy gọi chúng tôi
090 733 72 79
Copyright © 2012 THIẾT KẾ WEBSITE HUNG THINH PHAT. All rights reserved.